ปี่นอก

posted on 16 Aug 2009 13:26 by nurse-or-nerd in knowledge

ปี่นอก

ปี่นอกเป็นปี่ที่มีเสียงสูงสุดในบรรดาเครื่องเป่าตระกูลปี่ใน ลักษณะมีขนาดเล็กและเสียงแหลม มีความยาวประมาณ 31 เซนติเมตร มึความกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร มีลักษณะบานหัวบานท้ายเช่นเดียวกับปี่ใน บริเวณเลาปี่ที่ป่องเจาะรู 6 รู ปี่นอกแต่เดิมเล่นในวงปี่พาทย์ ปัจจุบันหาดูได้ยาก

Comment

Comment:

Tweet

เหมือนกันหมดsad smile

#1 By (202.173.217.130) on 2010-06-09 07:29