ขลุ่ยเพียงออ

posted on 16 Aug 2009 13:25 by nurse-or-nerd in knowledge

ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยเพียงออเป็นเครื่องเป่าชนิดไม่มีลิ้น มีขนาดยาวประมาณ ๑๔ นิ้ว ทำจากไม้ต่างๆเช่น ไม้ไผ่ ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ในในการบรรเลงในวงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ไม้นวม และวงมโหรี โดยทำหน้าที่ดำเนินทำนองหลักตามลักษณะของบทเพลง

 

Comment

Comment:

Tweet